ejnm_v01i1103

SOSYAL MEDYADA DİJİTAL ETİK: TWITTER’DA ŞİDDET İÇERİKLİ İLETİLERİN İNCELENMESİ

Tamer BAYRAK

ÖZ

Konvansiyonel medya sonrası ortaya çıkan Yeni Medya teknolojileri, insanların iletişim ihtiyacına yönelik geliştirilmiştir. Dijital ortamlar oluşturan Yeni Medya, insanlara birer kullanıcı bireyler olarak iletişim sürecine doğrudan katılma olanağı sunmaktadır. Böylelikle hem kaynak hem de hedef konumuna geçen bireyler, gündem olan olayları birer uzmanmış gibi yorumlayabilmekte, bilginin oluşum sürecine etki edebilmekte ve hatta diğer bireyleri yönlendirmektedir. İnsanların toplum olmak adına ortaya koydukları etik kavramı ise dijital ortamda tamamen dönüşerek kodlanmakta; dijital etik adını alarak sosyal medyada açığa çıkmaktadır. Bu bağlamda sosyal medyada yayılan tüm bilgiler dijital etik ile harmanlanarak hedefe ulaşmaktadır. Böylelikle etik açıdan incelenme fırsatı sunan pek çok ileti sürekli olarak sosyal medya ortamlarında dolanmaktadır. Bu çalışmada dijital etik kavramına giriş yapılarak gerçekleşen bir metrobüs kazası sonrası sosyal medyada yorum yapan on sekiz adet kullanıcı iletileri incelenmektedir. Bu sayede sosyal medyada toplum açısından tamamen dışlanmış etiksel yaklaşım tanımlanmaya çalışılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: yeni medya, sosyal medya, Twitter, dijital etik

 

DIGITAL ETHIC IN SOCIAL MEDIA: INVESTIGATION OF VIOLENT MESSAGES ON TWITTER

ABSTRACT

Today’s world is changing with technology. Especially all of the media is very attractive for people. Conventional media becomes new media. This is because of people’s request. But new media is not so innocent. Some ethical concerns are fairly considered in terms of today’s world. Communication is as old as humanity history. Data is base factor for communication in terms of process of communication. So, data is circling from person to person speedly. But communication is not pure. It has some problems and this is very important for be understantable. Noise is a term for communication and social media. In this examination, noise factors are targets in the social media and we are examining digital noise factors. So, in this examination we are looking for some etchical problems in social media. The aim is to examine the digital etchics of social media.

Keywords: new media, social media, Twitter, digital ethic

 

TAM METİN

PDF

 

KAYNAKLAR

Çamdereli, M. (2015). İletişime Giriş. İstanbul: Dem Yayınları.

Dedeal, M. N. (2003). İletişim Tasarımı ve Çokluortam. İstanbul: Pusula Yayıncılık.

Dedeoğlu, G. (2009). Etik ve Bilişim. İstanbul: Etki Yayınları.

Dedeoğlu, G. (2016). Teknoloji, İletişim, Yeni Medya ve Etik. İstanbul: Sentez Yayıncılık.

Demir, V. (2006). Medya Etiği. İstanbul: Beta Basım Yayım.

Dijk, J. V. (2016) Ağ Toplumu. İstanbul: Kafka Yayınevi.

Fiske, J. (2011). İletişim Çalışmalarına Giriş. İstanbul: Pharmakon Yayınevi.

Fuchs, C. (2016). Sosyal Medya Eleştirel Bir Giriş. İstanbul: Dotabene Yayınları.

Goody, J. (2011). Yaban Aklın Evcilleştirilmesi. İstanbul: Pinhan Yayıncılık.

Güz, N. ve diğerleri (2002). Etkili İletişim Terimleri Sözlüğü. İstanbul: İnkılap Yayınları.

Irak, D. ve Yazıcıoğlu, O. (2012). Türkiye Ve Sosyal Medya. İstanbul: Okuyan Us Yayınları.

Odyakmaz, N. ve Acar N. (2008). İletişim Sözlüğü. İstanbul: Babil Yayınları.

Öcal, S. B. (2016). Bir Umut Tartışması Olarak Medyanın Etik Sarkacı: “Ortak İyi” mi, “Gerçek” Olan mı? Ferlal Örs (ed.), (içinde s.48) Medyaetik & Medya – İletişim – Etik. İstanbul: Sentez Yayıncılık.

Özlem, D. (2015). Etik Ahlak Felsefesi. İstanbul: Notos Kitap Yayınevi.

Sanlav, Ü. (2014). Sosyal Medya Savaşları. İstanbul: Hayat Yayınları.

TDK. (1998). Türkçe Sözlük. Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi.

Türkeri, M. (2014). Etik Kuramları. İstanbul: Lotus Yayıncılık.

Yengin, D. (2012) Dijital Oyunlarda Şiddet. İstanbul: Beta Yayıncılık.

Yengin, D. (2014) Yeni Medya ve Dokunmatik Toplum. İstanbul: Derin Yayınları.