ejnm_v01i1111

DİJİTAL SPOR İLETİŞİMİ BAĞLAMINDA TÜRK MİLLİ TAKIMI’NDA YAŞANAN KRİZİN SOSYAL MEDYADA YANSIMASI

Ali YILDIRIM

ÖZ

Türkiye’de sporda yaşanan gelişmeler ışığında bu araştırmanın amacı, Türk futbolunu etkileyen Arda Turan-Fatih Terim krizinin dijital mecralara nasıl yansıdığı ve bu durumun Federasyon tarafından nasıl yönetildiğini ortaya koymaktır. İkinci amacı, günümüzde iletişim teknolojilerinin yaygınlaşmasıyla sosyal medya mecralarının önem kazandığı bir dünyada dijital krizlerin spor kurumları tarafından nasıl önlenmesi gerektiğine yönelik öneriler ortaya koymaktır. Günümüz iletişim teknolojisinin sağladığı yeni kamusal alanlar; Facebook, Twitter, Linkedin, Instagram gibi sosyal ağlardır. Bu ağlarda her gün, her saat milyonlarca kullanıcı yaşanan toplumsal, siyasi ve sosyal gelişmeler ile ilgili fikirlerini dile getirmektedir. Sosyal ağların gücüne inanan milyonlarca kullanıcı, kamuoyu oluşturmak, lobi yapmak ve yaşanan olayları kritik etmek için sosyal ağları kullanmaktadır. Bu bağlamda araştırma, Twitter kapsamında “fatihterim” etiketleriyle paylaşılan tweetlerle sınırlandırılmıştır. Milli Takım kadrosunun açıklandığı 30 Eylül ile Ukrayna Maçının oynandığı 9 Ekim 2016 tarihleri araştırmaya dahil edilmiştir. Araştırma bulgularına göre belirtilen tarihler arasında “fatihterim” etkiketli 898 tweet atılmıştır. Yapılan analiz sonuçlarına göre bu tweetlerin yüzde 81’si suçlayıcı mesajlar, yüzde 13 nötr, yüzde 3 olumlu, yüzde 2 öneride bulunan, yüzde 1 de yol gösterici çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler: Dijital medya, dijital spor iletişimi, kriz iletişimi, sporda halkla ilişkiler

 

REFLECTION OF CRISIS IN NATIONAL FOOTBALL TEAM TO THE SOCIAL NETWORKS WITHIN THE CONTEXT OF DIGITAL SPORT COMMUNICATION

ABSTRACT   

The aim of this research in the light of developing Turkish sport, is to reveal the crisis that affecting football between Arda Turan who is player of national football team and Fatih Terim who is director of football in Turkey. And how it is evaulated in digital media and how Turkey Football Federation managed the crisis situation. Second aim of the research is to give solution how a crisis can be prevented in the social media world. Nowadays, new public sphere is Facebook, Twitter, Linkedin and Instagram etc. Lots of people writes their opinion via that social networks about social, political and economical conditions. Millions of user who believe in social media’s power use it to create a public opinion, lobbying and ciritize the things. In that reason, the research includes only Twitter and “fatihterim” tag mesagges. The research covers from September 30 2016 which is explained the candidate team for Ukraine match, to October 09 2016. According to findings, 898 messages are sent in Twitter about “fatihterim” tag. 81 percentage of messages are accusive Fatih Terim, %13 of messages are neutral, %3 of messages are positive, 2% of messages are suggetion and %1 of messages are advisory.

Keywords: Digital media, digital sport communication, crisis communication, sport public relations

 

TAM METİN

PDF

 

KAYNAKLAR

Anthonissen, P. F. (2008). No Thrillers, But Hard Reality Crisis In All Its Forms . In P. F. Anthonissen, Crisis Communication Practical PR Strategies For Reputation Management And Company Survival (Pp. 7-23). London: Kogan Page.

Benoit, W. L. (1997). Image Repair Discourse And Crisis Communication. Public Relations Review , 23 (2), 177-186.

Coombs, W. T. (2014). Ongoing crisis communication: Planning, managing, and responding. Sage Publications, İngiltere/ABD.

Dawley, S. (2016, 05 10). Social Media Crisis Management: How To Prepare And Execute A Plan. Retrieved 12 14, 2016, From Hootsuite: Https://Blog.Hootsuite.Com/Social-Media-Crisis-Management.

Fearn-Banks, K. (2007). Crisis Communications A Casebook Approach . New Jersey: Awrence Erlbaum Associates, Publishers .(2009). The Significance Of Crisis And Risk Communication . In R. L.Heath, & H. O’Hair, The Handbook Of Risk And Crisis Communication (Pp. 5-30). New York And London : Routledge .

Marinelli, V. (2016, 02 0). Social Media’s Role In Crisis Management. Retrieved 12 14, 2016, From Athleticbusiness: Http://Www.Athleticbusiness.Com/Web-Social/Social-Media-S-Role-In-Crisis-Management.Html.

Mayring, P. (2000). Qualitative Content Analysis . Qualitative Social Research , 1 (2), 1-10.

Schwarz, E. C., & Jason , H. D. (2008). Advanced Theory And Practice In Sport Marketing. San Diego: Butterworth-Heinemann .

Sellnow , T. L., & Seeger , M. W. (2013). Theorizing Crisis Communication. UK: John Wiley & Sons, Ltd., Publication .

Sancar, Ö. (2016.10.12). Terime Belden Aşağı Vuruyorlar, Retrieved 14.12.2016, from http://www.ajansspor.com/futbol/millitakim/h/20161012/Terime_belden_asagi_vuruyorlar_.html.