ejnm_v01i1113

SOSYAL MEDYADA CANLI YAYIN ANLAYIŞI

Nurseda YILMAZ

ÖZ

Bu çalışmanın amacı, metin tabanlı içeriklere göre daha çok erişim sağlanan video tabanlı içeriklerin oluşturulduğu Facebook, Periscope ve Youtube uygulamaları üzerinden sosyal medyada canlı yayın anlayışını ortaya koymaktır. Çalışmada öncelikle İnternet ve sosyal medya ile ilgili bilgi verilmekte, web 2.0 olgusu ve özellikleri irdelenmekte, sosyal medyada canlı yayın ve videonun ne olduğu, ilk nerede ve nasıl kullanıldığı hakkında bilgi verilmekte, seçilen sosyal medya uygulamaları üzerinden canlı yayın kullanımı incelenmektedir.

Anahtar kelimeler: sosyal medya, video tabanlı içerik, canlı yayın, periscope, facebook, youtube

 

UNDERSTANDING LIVESTREAM IN SOCIAL MEDIA

ABSTRACT

The purpose of this study, text-based content provided more access to video-based content is created where Facebook, and YouTube to reveal the understanding of the livestream on social media applications through the periscope. Firstly, the internet and social media and Web 2.0 phenomenon and are informed of available characteristics are examined, of the livestream and video on social media what, where, and how it is used are given information about, and examines the use of selected social media applications via live broadcast.
Keywords: social media video-based content, livestream, periscope, facebook, youtube

 

TAM METİN

PDF

 

KAYNAKLAR

Crowley, David,Heyer, Paul, İletişim Tarihi: Teknoloji, Kültür, Toplum. (Çev. Berkay Ersöz), Ankara, Siyasal Kitapevi, 2011

Debord, Guy, Societe de Spectacle, 1969

Dijk, Jan V. The Network Society: Social Aspects of New Media. London: Sage Publications, 1999.

Dr Daxton R.,Dr Jeremy Littau, Up, Periscope: Mobile Streaming,Video Technologies, Privacy in Public, and the Right to Record, Information access and Control in an Age of Big Data, June 1, 2015

Gülnar, Birol. ve Balcı, Şükrü, Yeni Medya ve Kültürleşen Toplum, Konya , LiteraTürk Yayınları, 2011

Hülür,Himmet ve Yaşın, Cem; Yeni Medya: Kullanıcının Yükselişi, 2016

Rushkoff, D. (2010). Program or Be Programmed: Ten Commands for a Digital Age. Berkeley: Soft Skull Press.

Vural, Beril Akıncı ve Bat, Mikail, Yeni Bir İletişim Ortamı Olarak Sosyal Medya, Journal of Yasar University, 2010

Yengin, Deniz. Yeni Medyanın Olanakları: Semantik Web, TOJDAC January 2015

Volume 5 Issue 1

http://tr.wikipedia.org, 18/04/2010

http://www.kurumsalhaberler.com, 02/05/2010  

http://www.webrazzi.com, 06/09/2014

http://teknobilgi.com, 30/07/2015

http://www.nedir.com/web-2.0#ixzz4Rc6c23JP