ejnm_v02i1101

YENİ REKLAM ORTAMI OLARAK VLOG’LARDA ÜRÜN TANITIMI VE ANLAM ÜRETİMİ       

Gizem ÖZDEL

ÖZ

Teknolojinin gelişimi iletişim alanında stratejik araçlarında değişmesine neden olmuştur. Sosyal medya kavramının sadece Facebook, Twitter gibi platform merkezli olarak reklam adına kullanılabilir anlayışı Youtube’un ortaya çıkışı ve içeriksel kullanılabilirliğinin ortaya konması ile değişime uğramıştır. Blog kavramı ile insanların tavsiye alarak, yeni nesil kanaat önderleri üretme anlayışı bu sistemi video ile yapan kişilerin yani vlogger’lık mesleğinin yaratılmasına neden olmuştur. Hayatlarını bir kamera aracılığıyla bütün gün boyunca çeken ailelerin, normal hayatlarını milyonlara sunmaları, bu videoların içindeki markaların, ürünlerinde normalleşmesini sağlamıştır. Bu durumda reklamcılar aslında kendi alanlarına izleyicinin ilk planda sahip olduğu ön yargının kırılması adına önem taşımaktadır. Bu bağlamda Youtube’da SacconeJoly’s adlı kanalın çocuklarıyla olan tamamen ‘normal’ hayatlarını yayınlamaları, yeni nesil reklamcılık anlayışında vlog unsurunun detaylı bir şekilde incelenmesini gerektirmektedir.

Anahtar Kelimeler: Yeni medya, vlog, video blog, Youtube, SacconeJoly, Reklam

 

VLOG’S AND CREATING NEW BRAND MEANINGS AS A NEW ADVERTISING TOOL

ABSTRACT

Technology has changed and because of that our communication systems changed too. İnternet and social media for marketing and advertising were just about Facebook and Twitter. But with Youtube, advertisers want to figure out this new platform. Specially ‘vlog’ term has become more and more important. Normal families started to create new, different contents. This way they crated big businesses. This normal families become new generation trend leaders. If they use a brand product, viewer hadn’t got antipathy same as advertising. This reality for advertisers become a research subject. İn this research we will find out about how vloggers creating new meanings for brands. One of the most known vlogger family SacconeJoly’s will be subject this research. Specially one of the their video for building to new bridge between new media and advertising really important. Because of this importance video will be examined closely.

Keywords: Advertise, New Media, Vlog, SacconeJoly’s, Youtube

 

TAM METİN

PDF

 

KAYNAKLAR

Althusser, Louis. (2008). İdeoloji ve Devletin İdeolojik Aygıtları. İstanbul: İthaki Yayınları

Berger, John. (2009). Görme Biçimleri. (Çev:Yurdanur Salman). İstanbul: Metis Yayıncılık

Berryman Rachel ve Misha Kavka, (2017). I Guess A Lot of People See Me as a Big Sister or a Friend: The Role of Intimacy in the Celebrification of Beauty Vloggers. Journal of Gender Studies, Vol.26 Iss.3

Childe, Gordon (2006). Kendini Yaratan İnsan. İstanbul: Varlık Yayınları

Dyer, Gillian. (2010) İletişim Olarak Reklamcılık. (Çev. Nurdan Öncel Taşkıran). İstanbul: Beta Yayınları

Elden, Müge. (2015). Reklam ve Reklamcılık İstanbul: Say Yayınları

Elden Müge, Ulukök Özkan vd. (2011). Şimdi Reklamlar İstanbul:İletişim Yayıncılık

Frobenius, Maximiliane.(2011) Beginning a Monologue: The Opening Sequnce of Video Blogs. Journal of Pragmatics,Vol 43, 814-827

Harley Dave ve Fitzpatrick Geraldine, (2008) Youtube and Ontergenerational Communication: The Case of Geriatric1927. Universal Access in the Information Society, Vol 8, Iss. 1 , 5-20

Hewitt, Hugh. (2005). Blog. Nashville:Nelson Books

Jenkins, Henry. (2016). Cesur Yeni Medya. (Çev. Nihan Yeğengil). İstanbul:İletişim Yayıncılık

Kaye Barbara K. ve Johnson Thomas.(2010). Believing The Blogs of War? How Blog Users Compare on Credibilty and Characteristics in 2003 and 2007. Media,War &Conflict, Vol.3, Iss. 3, 315-333

Kaye, Barbara. (2005) It’s a Blog, Blog World: Users and Uses of Weblogs. Atlantic Journal of Communication, Vol.13, Iss.2

Peltekoğlu, Filiz (2010). Kavram ve Kuramlarıyla Reklam. İstanbul: Beta Basım Yayım

Rapp, Florencia Garcia. (2017). The Digital Media Phenomenon of Youtube Beauty Gurus: The Case of Bubzbeauty. International Journal of Web Based Commnuities, Vol.12, Iss.4

Sullivan Luke ve Bennett Sam(2015). Satan Reklam Yaratmak. İstanbul:Medicat Yayınları

Tosun, Nurhan (2014). Marka Yönetimi. İstanbul:Beta Basım Yayım

Ünsal, Yüksel(1984). Bilimsel Reklamcılık ve Pazarlamadaki Yeri. İstanbul:Tivi

Varnalı, Kaan (2013). Dijital Tutulma. İstanbul:Mediacat Yayıncılık

Yamamoto, Gonca Telli ve Şekeroğlu Özgür.(2014). Sosyal Medya ve Blog. İstanbul:Kriter

Yaylagül, Levent. (2014). Kitle İletişim Kuramları. Ankara:Dipnot Yayınları

Yengin, Deniz. (2014). Yeni Medya ve Dokunmatik Toplum. İstanbul:Derin Yayınları

Ying, Hui. (2007). Youtube-Video Paylaşımı Sayesinde Para Kazanmak ve Ücretsiz Olarak Reklamını Yapmak. İstanbul:Pegasus

https://techcrunch.com/2017/06/22/youtube-has-1-5-billion-logged-in-monthly-users-watching-a-ton-of-mobile-video/   (Erişim Tarihi: 17.09.2017)

https://www.youtube.com/intl/tr/yt/about/ (Erişim Tarihi: 17.09.2017)

https://socialblade.com/youtube/ (Erişim Tar:18.09.2017)

https://en.oxforddictionaries.com/definition/vlog (Erişim Tarihi 17.09.2017)

http://www.telegraph.co.uk/culture/11298625/Meet-the-Saccone-Jolys-the-family-who-share-everything-on-YouTube.html (Erişim Tar 18.09.2017)

https://www.bmw.com.tr/tr/all-models/x-series/X5/2015/iperformance.html (Erişim Tar: 25.09.2017)

http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.59a82c66c353c1.72438510  

(Erişim Tar. 16.09.2017)