ejnm_v02i1104

SOSYAL MEDYADA GÜRÜLTÜ KAVRAMI: TWİTTER’DA GÜRÜLTÜ İNCELEMESİ 

Tamer BAYRAK

ÖZ

İletişim insanlık tarihi kadar eski, insanoğlunun temel ihtiyaçlarından biri konumundadır. Bu bağlamda iletişim insanlar arasında bilgi aktarım sürecini ifade etmektedir. Bilgi oluşup kullanıma hazır hale geldikten sonra kaçınılmaz bir şekilde iletişim sürecine dahil olarak kaynaktan hedefe aktarılmaktadır. Ancak bilginin aktarım süreci gürültü olarak adlandırılan dış faktörlerle engellenmeye çalışılmaktadır. Gürültü faktörü iletişim sürecini engellediğinde ise toplumsal olarak en istenmeyen davranış modellerinden şiddeti doğurmaktadır. Şiddet faktörü etik açıdan günümüz toplum yaşamından dışlansa da yaşanmakta, hatta sosyal medya gibi platformlarda bile yer bulmaktadır. Nitekim 12 Eylül 2016’da bir kadına şort giydiği için yapılan saldırı, sosyal medyada gürültü faktörü etkisinde kalan kullanıcıların ne denli şiddete yatkın olduğunu göstermiştir. Bu çalışmada Yeni Medya teknolojilerinin ürünü olan Twitter’da ki iletilerin seçilmiş bir kısmı gürültü faktörü açısından incelenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Yeni Medya, Sosyal Medya, Twitter, Gürültü

 

THE CONCEPT OF NOISE IN SOCIAL MEDIA: NOISE REVIEW ON TWITTER

ABSTRACT

Communication term is a vital element in terms of today’s people. Humanity is in need of communication skills and communication channels are always growing. First of all conventional media started to broadcasting information. Then, new media technologies gave desired solution. But, there is a problem for communication process. Shannon and Weaver created a model because of this problem and they gave a name in the model. This name is factor noise. So, in this examination we are looking new media technologies with the public opinion reality. In addition, the attack on a woman on September 12, 2016 will be examined with the factor noise. We will discuss the noise factor in social media.

Keywords: New Media, Social Media, Twitter, Noise

 

TAM METİN

PDF

 

KAYNAKLAR

Bayrak, T. (2015). “Sosyal Ağ Uygulaması Olarak Vine” Sosyal Medya Araştırmaları içinde (Editör: Deniz Yengin), s.445-468. İstanbul: Paloma Yayınevi.

Çamdereli, M. (2015). İletişime Giriş. İstanbul: Dem Yayınları.

Castells, M. (2013). Ağ Toplumunun Yükselişi. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.

Dijk, J. V. (2016). Ağ Toplumu. İstanbul: Kafka Yayınevi.

Goody, J. (2011). Yaban Aklın Evcilleştirilmesi. İstanbul: Pinhan Yayıncılık.

Güz, N. & Küçükerdoğan, R. & Sarı, N. & Zeybek, I. (2002). Etkili İletişim Terimleri Sözlüğü. İstanbul: İnkılap Yayınları.

Karadağ, Gökmen H. (2017). “Reporting and Interviewing Styles of Professional and Citizen Reporters on Periscope”, Communication and Technology Congress-CTC2017, 22-23 November 2017, İstanbul Aydın University, 88-104. DOI: 10.7456/ctc_2017_07.

Irak, D. & Yazıcıoğlu, O. (2012). Türkiye Ve Sosyal Medya. İstanbul: Okuyan Us Yayınları.

Mcquail, D. & Windahl S. (1993). İletişim Modelleri. Ankara: İmaj Yayınları.

Lazari Judith. (2009). İletişim Bilimi. Ankara: Vadi Yayınlar.

Odyakmaz, A. N. & Acar N. (2008). İletişim Sözlüğü. İstanbul: Babil Yayınları.           

Öcal, S. B. (2016). “Bir Umut Tartışması Olarak Medyanın Etik Sarkacı: “Ortak İyi” mi, “Gerçek” Olan mı?” Medyaetik & Medya – İletişim – Etik içinde (Editör: Ferlal Örs), s.45-79. İstanbul: Sentez Yayıncılık.

Sanlav, Ü. (2014). Sosyal Medya Savaşları. İstanbul: Hayat Yayınları.

Yengin, D. (2012). Dijital Oyunlarda Şiddet. İstanbul: Beta Yayıncılık.

Yengin, D. (2014). Yeni Medya ve Dokunmatik Toplum. İstanbul: Derin Yayınları.