ejnm_v01i2103

KURUMSAL KİMLİK OLUŞTURMADA BİR LOGONUN MARKAYA ETKİSİ

Özge TOPÇU

ÖZ

Günümüzde bir çok firmanın kurumsal kimlik oluşturabilme çabası içerisine girdiğini gözlemlemekte ve bu kimliğe sahip olan firmaların birçoğunda ise kimlik değişimi örneği ile karşılaşmaktayız. Buna neden olarak; globalleşme, pazar kaygısı, imaj ve yenilik gibi kavramlar veya olgular gösterilebilir. Bu durum kurumsal kimlik oluşumunda logoyu daha ön plana çıkarmakla birlikte, logo tasarımının markanın bilinirliğini artırması ve kişiler tarafından tanınması açısından da önemli bir etkiye sahip olduğu söylenebilir. Günlük yaşantımızda bu markaların logoları görsel veri olarak zihnimize hücum etmektedir. Zihnimiz bu görsel veriler ile sürekli iletişim halindedir. Kimi görsel verileri kabul ederken bir kısmını da reddederiz. Benimseyip kabul ettiklerimiz kimi zaman kendi imajımıza uyan veya arzuladığımız imajı bize verebildiğine inandığımız markalardır ve bunların sahip olduğu görsel sembolleridir. Markaların en büyük hedefi, tüketicinin zihnine yerleşebilmek ve uzun yıllar marka bağlılığı yaratabilmektir. Bunu başarmak için de markalar görsel işaret, amblem ve hepsini içine alan logodan faydalanırlar. Başarılı bir markanın aynı zamanda başarılı bir logosu da olmalıdır. Bu çalışma; etkili bir logonun marka üzerindeki etkisini incelemekle birlikte, uygulama örneği olarak seçilen “Juventus” kulübünün logo değişim sürecini de etkilemektedir.

Anahtar Kelimeler: kurumsal kimlik, marka, logo, algı, Juventus

 

THE IMPACT ON A LOGO BRAND IN CREATING CORPORATE   IDENTITY

ABSTRACT

It is observed today that many companies are in an effort to create a corporate identity and that we see a sample of identity change in many of the companies with corporate identity. The reason for this can be given as some concepts or  phenomenon such as globalization, market concerns, image and innovation. Although this state brings the logo to the forefront in formation of a corporate identity, it can be stated that the logo design has a significant influence in increasing the brand awareness and recognition. In our daily lives, the logos of such brands frequently attack our minds as visual data. Our minds are in communication with these visual data. We accept some visual data and refuse some. Those we internalize and accept are the brands which comply with our own image or the brands and their visual symbols which we believe can provide us the image that we desire. The major target of the brands is to acquire a place in the minds of the consumers and create a brand loyalty for many long years. In order to achieve this, the companies and brands benefit from the visual signs and logos which are inclusive of all these. A successful brand should also have a successful logo.

Keywords: corporate identity, brand, logo, perception, Juventus

 

TAM METİN

PDF

KAYNAKLAR

Ak, M. (1998). Firma, Markalarda Kurumsal Kimlik ve İmaj , İstanbul : M.Group Publishing

Durmaz, Ö. (2008). Logo Tasarımı Üzerine Profesyonellerden Görüşler, İstanbul : Grafik Tasarım Dergisi Sayı :27.

Erdoğan, İ. (1991). İşletmelerde Davranış , İstanbul : İstanbul Üni. İşletme Fak.Dergisi, İşletme İktisadi Enstitüsü Yayın : 135.

Hepkon, Z. (2003). Kurumsal Kimliğin İnşasını Belirleyen Faktörler. Erişim Tarihi: 28.04.2017

http://www.iticu.edu.tr/kütüphane/dergi/d4/M00059.pdf.

Kapferer, J.N. (1992), Stratejic Brand Management , New York : The Free Press

Merkle, W.(1992). Corporate Identıty, Göttingen : GHS.

Okay, A. (1999). Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi, Sayı:2 , Ankara : G.Ü.İletişim Fakültesi Basımevi

Okay, A. (2000).Kurum Kimliği, Ankara : Mediacat Yayınları.

Okay, A. (2012). Kurum Kimliği, İstanbul: Derin Yayınları.

Peltekoğlu, F.B. (1998) , Halkla İlişkiler Nedir, İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş.

Regenthal, G. (1992).Identitat und Image , Köln : Bachem.

Sabuncuoğlu, Z. (2004). İşletmelerde Halkla İlişkiler , İstanbul : Aktüel

Yengin, D. (2014). Yeni Medya ve Dokunmatik Toplum, İstanbul: Derin Yayınları.